Hızlı Randevu

Randevu almak için lütfen formu doldurun.

EMDR Terapisi

 

EMDR, İngilizcede ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ kavramının kısaltması olarak bilinen, Türkçe anlamı ise göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemedir. EMDR diğer tüm temel psikoterapi yaklaşımları ile uyumlu olan 8 aşamaya sahip, farklı ve entegratif bir tedavi yaklaşımıdır. EMDR Terapisi, ilaç ve hipnoz kullanılmadan uygulanan ve  psikolojik sorunların çözülmesinde hızlı ve etkili sonuçların alındığı tedavi yöntemidir. Bugüne kadar bir çok danışanın başarılı bir şekilde tedavi edilmesine katkı sunmuş, geçerlik, güvenirlik ve etkinliği yüksek travma odaklı terapi yöntemidir.

EMDR Terapisiyle, danışanların yaşamında önemli yer edinmiş, yaşam deneyimleriyle bireyde  rahatsızlık oluşturan semptomların iyileşmesini, duygusal sıkıntılardan kurtulmasını ve yaşamında iz bırakmış anılara duyarsızlaşmasını hedefleriz. EMDR Terapisinde,  bizi derinden etkileyen iz bırakmış ve kötü anılar yeniden işlemlenir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler. Hepimizin hayatı anılardan oluşur, bazı problemler ise kötü anılarımızdan, yaşam deneyimlerinden oluşur. Psikolojik problemlerin genelinde sorun, kişinin yaşadığı olumsuz olay ya da olayların duygusal etkilerinin azalmayıp hala devam etmesidir. Yani geçmiş bugünde yaşanmaktadır.

Problemin çıkış noktası olan anıya karşı duyarsızlaşmak, bu anıya karşı yaşadığımız problemin azalmasını ve ortadan kalkmasını sağlar. EMDR tam olarak bunu yapar, yaşadığımız kötü anıyı (Bu kötü anı cinsel taciz, tecavüz olabileceği gibi arkadaş kavgası da olabilir. Travma olup olmaması tamamen kişinin o anı nasıl deneyimlediğine ve yorumladığına bağlıdır.)  nötrlediğimizde, yani bu anıya karşı duyarsız hale geldiğimizde hassasiyetimiz ortadan kalkar.

EMDR psikolojik travmanın yarattığı duygusal kilitlenmişliği açar ve kişinin doğal iyileştirici kaynaklarının harekete geçmesine izin verir. Böylece beyinde hapsolmuş/kilitli kalmış travmatik yaşantının işlenmesini sağlar.

EMDR Yaklaşımının Amacı ve Psikoterapi Hedefi

-Danışan güvenliğini korurken, en etkili ve verimli tedavi sonucuna ulaşmak

-Problemlerde uygun, uyumlu ve  ekolojik sonuçlara ulaşmak.

-EMDR Terapisi, sadece kişideki semptomların ortadan kaldırılmasını amaçlamaz. Kişinin kendine dair yeni beceriler, davranışlar ve inançlar katmak ve şu anki yaşam koşullarında danışanın uyumlu tepkiler verme kapasitesini optimize etmeyi amaçlar.

EMDR Uygulanışı ve İşleyişi

EMDR terapisi birçok terapi yönteminden teknikler alıp danışanın tedavisi için aracı kılan bütüncül bir yaklaşımdır. Bütün psikoterapi yaklaşımlarında olduğu gibi EMDR terapisinde de öncelik güvenli bir terapötik ilişkinin kurulmasıdır. Çünkü terapist danışanın geçmiş hikayesinden alarak onunla bir terapötik yolculuk yapacaktır. Bu yolculukta kullanılacak en önemli kaynaklar güven, samimiyet ve çözüme olan inançtır.

EMDR terapisinde herhangi bir ilaç, elektriksel ve manyetik uyarım ya da hipnoz tarzı teknikler kullanılmaz. Kişi terapi seanslarında uyanıktır ve terapiye aktif bir şekilde katılır. EMDR bütün terapi tekniklerinden istifade eder ancak esas teknik (Bilateral Stimulation/BLS) yani iki taraflı uyaran verme (İTU) tekniğidir. Terapist, danışanın gözlerini sağa ve sola hareket ettirerek danışanın beyninin her iki yarımküresini hafifçe uyarır ve bu şekilde danışanın kendisini rahatsız eden bellek ve duygulara yoğunlaşmasını sağlar.

 Bu sayede danışanın kendisini rahatsız eden bellek ve duygulara yoğunlaşması ve bu yoğunlaşılan rahatsız edici anıların da işlemlenmesi (duyarsızlaştırma) sağlanır. EMDR’de esas anıların işlemlenmesinde beynin her iki yarım küresini uyarmaktır. Bu genellikle göz hareketleri şeklinde olur. Ancak alternatif olarak, dikkatin bir yönden diğer bir yöne aktarılmasını sağlayan çeşitli aletler de kullanılabilmektedir.

EMDR'nin Kullanıldığı Alanlar:

EMDR talep eden herkese uygulanabilir. Belirgin bir yaş aralığı yoktur, yalnızca çocuklara çocuklar için uygulama eğitimini almış terapistler uygulayabilir. Psikosomatik veya psikolojik rahatsızlıkların büyük kısmında tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Depresyon
 • Panik ataklar
 • Yas
 • Fobiler
 • Yeme bozuklukları
 • Stres azaltımı
 • Baş ağrısı
 • Kilo verme
 • Uçak fobisi
 • Bağımlılıklar
 • Cinsel ve/veya fiziksel taciz
 • Beden algısı bozuklukları
 • Kişilik bozuklukları
 • Performans geliştirme (örneğin spor, sahne sanatları ve buna benzer diğer performans gerektiren konularda)
 • Performans kaygıları
 • Kendilik değeri ve özgüven gibi yapılandırılması gereken duygusal kaynakların kazanımında

 

EMDR Ne Kadar Sürede Uygulanır ?

EMDR’ın uygulama süresi danışana göre değişecektir. Süreç danışanın yaşantısına, anı nasıl yorumladığına bağlı olarak farklılaşabilir. EMDR terapisi seansta uygulanır ve seans bittiğinde biter. Bir sonraki seansta kalınan yerden devam edilir.

Siz de yaşamınızı derinden etkileyen kötü anılardan  kurtulmak için EMDR terapisine başvurabilirsiniz.

Bireysel terapi hakkında ki yazımı okumak için tıklayınız.

Psikolog | EMDR Terapisti Betül Cerit