Hızlı Randevu

Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Liderlik Becerileri

Amaç:

Bu eğitimle, iş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli yöneticilik becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve yöneticiliğin özünün kavranmasını sağlamaktır.

İçerik:

  • Liderlik oluşum süreci,
  • Lideri diğerlerinden ayıran özellikler,
  • Ekibinin lideri takipçiliğinde 2 temel faktör,
  • Yönetim, Yönetici ve Lider kavramı
  • Yönetici ve Lider arasındaki farklar
  • Yönetim fonksiyonları; planlama, örgütleme, yöneltme, denetim,
  • Yönetim becerileri; hedef belirleme, motivasyon, takım çalışması, güçlendirme ve yetki devri, iletişim, zaman planlaması, toplantı yönetimi, performans değerleme, çatışma yönetimi, problem çözme, karar verme,